Zdjęcie przedstawia budynek główny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w słoneczną pogodę. Budynek ma nowoczesne kształty i jest otoczony lasem. Do głównego wejścia prowadzi szeroka aleja wysypana żwirem.

Dostawa i zwrot

DOSTAWA BILETÓW

Bilety lub/i wejściówki na zwiedzanie i wszelkie wydarzenia biletowane dostarczane są wyłącznie drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail podany podczas zakupu. Nie wysyłamy biletów za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 

ZASADY ZWROTU BILETÓW I USŁUG

Szczegółowe informacje o zwrotach biletów są zawarte w Regulaminie.

 • Zwrot Biletów indywidualnych na zwiedzanie samodzielne, na wydarzenia stacjonarne i online oraz zestaw tourguide jest możliwy nie później niż na 3 dni przed oznaczoną na Bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia. Opłata za Bilety podlega wówczas zwrotowi w całości. Bilety na zwiedzanie samodzielne indywidualne oraz wydarzenia zakupione na mniej niż 3 dni przed oznaczoną na Bilecie datą zwiedzania lub wydarzenia nie podlegają zwrotowi.
 • Zwrot Biletów grupowych jest możliwy najpóźniej w dniu zwiedzania przed godziną wskazaną na Bilecie.
 • Rezygnacja z zakupionej za pośrednictwem Muzeum usługi przewodnickiej jest możliwa nie później niż na 5 dni przed ustaloną datą usługi. Opłata za usługę podlega wówczas zwrotowi w całości. W przypadku rezygnacji z zakupionej usługi przewodnickiej na mniej niż 5 dni przed ustaloną datą usługi, uiszczona opłata za usługę nie podlega zwrotowi.
 • Zwroty i rezygnacje należy zgłaszać poprzez adres e-mail: [email protected]. Wniosek o zwrot opłaty powinien zawierać co najmniej następujące informacje: numer rezerwacji lub Zamówienia, nazwa wydarzenia, data i godzina zwiedzania lub usługi, liczba zwracanych Biletów, numer Dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).
 • W przypadku bezpłatnego zwiedzania oraz bezpłatnych wydarzeń stacjonarnych i wydarzeń online, zwrot bezpłatnych Wejściówek jest możliwy do momentu rozpoczęcia wydarzenia.
 • W przypadku opłat dokonanych przelewem lub przez system płatności elektronicznych, zwroty będą dokonywane na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zwrotu lub rezygnacji przez Dział Obsługi Odwiedzających.
 • W przypadku opłat dokonanych w Kasie Biletowej Muzeum, w celu uzyskania zwrotu należy zgłosić się, z zachowaniem terminu określonego w § 7. ust. 2 i 4 Regulaminu do Kasy Muzeum, zwrócić  Bilet i okazać oryginał Dowodu zakupu (w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym).
 • W przypadku odwołania wydarzenia przez Muzeum, zwrotowi podlegają wszystkie wniesione opłaty w pełnej wysokości.
 • Przy zakupie lub rezerwacji Biletów na tę samą datę zarówno na zwiedzanie, jak i inne wydarzenia z oferty Muzeum, należy wziąć pod uwagę godziny ich rozpoczęcia i czas trwania/zwiedzania, aby uniknąć kolizji terminów. Zaplanowanie wizyty w sposób, w który dochodzi do kolizji terminów, nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu.
 • Brak dostępności audioprzewodnika lub niedziałający audioprzewodnik nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu Biletu.

 

DOSTAWA PRODUKTÓW

Szczegółowe informacje są zawarte w Regulaminie.

 • Zamówienia Produktów są realizowane przez Sklep internetowy w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Kontakt ze sklepem e-mail: [email protected] lub tel: 22 77 88 000.
 • Czas realizacji (wysyłki) zamówienia – do 5 dni roboczych od momentu wpływu opłaty na konto Muzeum (staramy się realizować zamówienia w kolejnym dniu roboczym). Termin realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu niezbędnego na Dostawę Przesyłki do Odbiorcy przez kuriera.
 • Dostawa musi zostać opłacona z góry razem z całością Zamówienia. Muzeum nie wysyła przesyłek za pobraniem.
 • Koszt przesyłki kurierskiej – 18 zł brutto
 • Kurier DPD – dostawa przesyłek odbywa się za pośrednictwem firmy DPD i zgodnie z jej regulaminem.
 • Dostawa przesyłek odbywa się wyłącznie na terytorium Polski. Nie wysyłamy przesyłek poza granice kraju.
 • Sklep internetowy wysyła przesyłki kurierskie o wadze do 10 kg. Cięższe przesyłki można zamawiać bezpośrednio u Sprzedawcy drogą mailową. Sprzedawca indywidualnie ustali zasady płatności oraz cenę za przesyłkę powyżej 10 kg.
 • Muzeum nie odpowiada za podanie błędnych danych do dostawy przez Kupującego. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu błędnych danych dostawy, Kupujący musi dodatkowo opłacić powtórną przesyłkę po uprzednim kontakcie ze Sklepem internetowym.
 • Niedostarczenie przesyłki z powodu podania przez Kupującego błędnych lub niepełnych danych dostawy nie stanowi podstawy do reklamacji ani zwrotu kosztów dostawy.

 

ZWROT PRODUKTU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

Pełne informacje są zawarte w Regulaminie.

 • Przy zakupie Produktu na odległość Kupujący może zrezygnować z Zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przekazane do dostawy, kontaktując się z Muzeum telefonicznie 22 77 88 000 lub e-mailowo na adres [email protected]. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje zwrot zapłaconej kwoty w całości. W przypadku, gdy produkty zostały już przekazane do dostawy, koszt dostawy zostanie potrącony z kwoty podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego.
 • Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi na własny koszt koszty dostawy zwracanego produktu do Sprzedającego.  
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku zakupu nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone e-mailowo na adres: [email protected]. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), numer Zamówienia, datę sprzedaży, nazwę i ilość zwracanego produktu, dane do kontaktu co najmniej adres e-mail. Można również skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy do pobrania na dole strony.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość rozpoczyna się od momentu doręczenia przesyłki do Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta/Odbiorcy
 • Po upływie terminu, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa.
 • Po odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia odstąpienia, zwrócić na swój koszt produkt do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • Zwracany produkt musi być kompletny i niezmieniony.
 • Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

Pełne informacje są zawarte w Regulaminie.

 • Reklamacje produktu należy zgłaszać w formie pisemnej dostarczając je osobiście lub wysyłając na adres siedziby Muzeum lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać co najmniej numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), numer Zamówienia (dla zakupów dokonanych w Sklepie), adres e-mail do kontaktu, informację jakiego produktu dotyczy reklamacja oraz opis i datę wystąpienia wady. Składając reklamację można skorzystać z Formularza reklamacyjnego do pobrania na dole strony.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia jej otrzymania przez Muzeum. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

Do pobrania: