Zdjęcie przedstawia budynek główny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w słoneczną pogodę. Budynek ma nowoczesne kształty i jest otoczony lasem. Do głównego wejścia prowadzi szeroka aleja wysypana żwirem.

Ty też możesz wesprzeć muzeum

 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest przestrzenią idei, dyskusji i akcji, tak jak wypełnione wizją, słowem i działaniem było życie Marszałka.

Pragniemy stworzyć wokół Muzeum wielopokoleniową społeczność, czerpiącą naukę i inspirację z przeszłości, dla budowania przyszłości na kolejne stulecia Polski.

Buduj z nami muzeum na stulecia!

Wesprzyj działalność statutową i programową naszej instytucji, przekazująć darowiznę.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,  że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, adres: Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: [email protected] oraz pod adresem administratora danych.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. w celu realizacji ustalenia i realizacji wzajemnych zobowiązań – na podstawie zawartej umowy darowizny, której jestem stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami ( Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt 3 powyżej.
 5. Moje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, których administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom uprawnionym z mocy prawa.
 6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane: 
  1. do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa – w odniesieniu do danych przekazanych w celu wykonania umowy darowizny.
 8. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują mi następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych i ich sprostowania,
  2. prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
  3. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wybierz kwotę

 • 10 PLN
 • 20 PLN
 • 50 PLN
 • 100 PLN
 • 500 PLN
 • Inna kwota
Wstecz